HOTĂRÂREA NR. 173/2021 privind aprobarea modificării și completării Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021; Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 177/21.10.2021, Raportul de specialitate nr. 34274/22.10.2021;             – Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Registrului Local…

HOTĂRÂREA NR. 172/2021 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire 34187/21.10.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 28.10.2021.;             Având în vedere următoarele: –  Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 176/21.10.2021; –  Raportul de specialitate 34188/21.10.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte; – Proiectul…

HOTĂRÂREA NR. 171 / 2021 privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor stabilite prin punctaj

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021.  Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 174/21.10.2021;  – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34185/21.10.2021; – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de…

HOTĂRÂREA NR. 170 / 2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei totale de 59376 mp., rezultată din măsuratori, a străzilor, trotuarelor cuprinse în anexa la prezenta, conform planurilor de situație întocmite de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila

Consiliul Local al Municipiului Toplita în ședința ordinară din data de  28.10.2021. Având în vedere:             – Referatul de aprobare nr.  171/20.10.2021;             – Raportul de specialitate nr. 34103/21.10.2021;             – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a…

HOTĂRÂREA NR. 169 / 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director al unitățile de învățământ din municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021; – Referatul de aprobare nr. 178/26.10.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34807/26.10.2021; – Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia…

HOTĂRÂREA NR. 168/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 28.10.2021 ;       Având în vedere :             – Referatul de aprobare nr. 173/21.10.2021;             – Raportul de specialitate nr. 34206/22.10.2021;             – Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

HOTǍRÂREA NR. 167/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplita, ce se supun procedurii licitației și negocierii, în scopul valorificării – conform anexelor

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 28 octombrie 2021 ; Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 172/20.10.2021. – Raportul de specialitate nr. 34169/21.10.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 166 / 2021 privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 7,50 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația sediu pentru partidul politic Alianța pentru Unirea Românilor – organizația locală Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021; Având în vedere :              – Referat de aprobare nr. 168/20.10.2021;              – Raportul de specialitate nr. 34050/21.10.2021;             – Proiectul de hotărâre privind atribuirea prin închiriere,…

HOTĂRÂREA NR. 165 / 2021 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 5556/2016, pentru spațiul cu destinație de locuința socială, situată în str. Izvoarelor, bl. 1C, sc. 2, ap. 5, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Stan Rodica – soție supraviețuitoare, de pe numele Stan Petru, în urma decesului acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021., Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 170/20.10.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34052/21.10.2021;  –  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin…

HOTĂRÂREA NR. 164 / 2021 privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 13967/2010, pentru spațiul cu destinația de locuință din imobilul situat în str. Sălciilor, nr. 8/B, ap. 3, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Bucunea Aurora-Lenuța – soție supraviețuitoare, de pe numele Bucunea Țitron, în urma decesului acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021., Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 169/20.10.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34053/21.10.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin…

Sari la conținut