HOTĂRÂREA NR. 130 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița

HOTĂRÂREA NR. 130 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare, dezvoltare și întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Toplița Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2021, Ținând cont de : – Referatul…

HOTǍRÂREA NR. 129 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei

HOTǍRÂREA NR. 129 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară…

HOTĂRÂRE NR. 128 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

HOTĂRÂRE NR. 128 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Gliga  Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa…

HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei

HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor  de închiriere pentru chiriașii din   spațiile cu destinație de  locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de…

HOTĂRÂRE NR. 126 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.11754/25.08.2015, încheiat cu domnul Bidenci Claudiu-Gheorghe – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.2, ap.6.

HOTĂRÂRE NR. 126 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr.11754/25.08.2015, încheiat cu domnul Bidenci Claudiu-Gheorghe – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.2, ap.6. Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința…

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către  FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I. Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021 , Având în vedere  :            …

Sari la conținut