HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei

HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la  aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița,  conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2021, Ținând…

HOTĂRÂREA NR. 123/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse

HOTĂRÂREA NR. 123/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30…

HOTǍRÂREA NR. 122 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița

HOTǍRÂREA NR. 122 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul valorificării, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară…

HOTĂRÂREA NR. 121/2021 privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița

HOTĂRÂREA NR. 121/2021 privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița, încheiate între Municipiul Toplita și Andreșoi Saveta ca urmare a intervenirii situației prevăzute la punctul IX ,…

Anunț – Primăria Municipiului Toplița Județul Harghita organizează concurs în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Toplita de: -Arhitect Șef al Direcției amenajarea teritoriului și urbanismului spatiu locativ administrarea domeniului public și privat mediu.

Sari la conținut