HOTĂRÂREA NR. 65 / 2021 privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 3 mp., situat în Municipiul Toplita, str. Bicazului nr.9 – conform contractului de concesiune nr. 5807/18.04.2016 încheiat cu persoana fizicpă autorizată – Neacșu Mihai Întreprindere Familială

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021; Având în vedere următoarele :              – Referat de aprobare nr. 63/23.03.2021;              – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 10600/06.04.2021;            …

HOTĂRÂREA NR. 64 / 2021 privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 15,90 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația sediu pentru partidul politic Partidul Național Liberal – Filiala Harghita

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021; Având în vedere :              – Referat de aprobare nr. 61/23.03.2021;              – Raportul de specialitate nr. 10045/31.03.2021;             – Proiectul de hotărâre privind atribuirea prin închiriere,…

HOTĂRÂREA NR. 63/ 2021 privind aprobarea rezultatelor inventarierilor bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar) pe anul 2020, ce constituie patrimoniul public şi privat al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 aprilie 2021; Având în vedere:             -. Referatul de aprobare nr. 69/25.03.2021;             -. Raportul de specialitate al Direcţiei buget-finanţe, înregistrat sub nr.10330/02.04.2021, privind rezultatele inventarierilor la…

HOTĂRÂREA NR. 62 / 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă pentru anul școlar 2020-2021 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 aprilie 2021, Având în vedere  :              – Referat de aprobare nr. 68/25.03.2021;              – Raportul de specialitate nr. 10744/07.04.2021;             – Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

Sari la conținut