HOTĂRÂREA NR. 26 / 2021 privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2013 prin care s-a desemnat reprezentantul municipiului Toplița în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de management al deşeurilor ”Harghita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 26 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 26 / 2021 privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2013 prin care s-a desemnat reprezentantul municipiului Toplița în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de management al deşeurilor ”Harghita” Consiliul…

HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 9 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021…

HOTĂRÂREA NR. 8 / 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcție în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp., situat pe str. Sportivilor nr. 5/G şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sporitivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 8 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR.  8 / 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcție  în suprafață de 518 mp. și teren…

HOTĂRÂREA NR. 7 / 2021 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 7 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 7 / 2021 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul local al municipiului Toplița, în…

HOTĂRÂREA NR. 6 / 2021 privind probarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 6 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR.  6 / 2021 privind probarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” Consiliul Local al municipiului  Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată…

HOTĂRÂREA NR. 5/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 119/2021 pentru obiectivul de investiții „Construire sală de sport Școala gimnazială „Andrei Șaguna”, municipiul Toplița”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 5 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR. 5/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 119/2021 pentru obiectivul de investiții „Construire sală de sport Școala gimnazială „Andrei Șaguna”, municipiul Toplița” Consiliul Local al municipiului  Topliţa, întrunit în şedinţa…

HOTĂRÂREA NR. 4 / 2021 privind aprobarea Studiul de fezabilitate cu elemente din DALI nr. 118/2021 pentru obiectivul „Construire sală de sport și vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântu Ilie, Toplita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 4 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR. 4 / 2021 privind aprobarea Studiul de fezabilitate cu elemente din DALI nr. 118/2021 pentru obiectivul „Construire sală de sport și vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântu Ilie, Toplita” Consiliul…

HOTĂRÂREA NR. 3 / 2021 privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii rezultat la sfârşitul exercitiul financiar 2020 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 3 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA   NR.  3 / 2021 privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2020 – ca sursă…

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2021 privind utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 2 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA   NR.  2 / 2021 privind utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a…

Sari la conținut